تبلیغات
حسابدار برتر

حسابدار برتر
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون درموردوبلاگ ومطالبش چیه؟


چت باکس


مقدمه

اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران پیش از همه هشدار می‌دهد كه تغییرات اساسی در دیدگاه‌های موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعریف آن ها لازم است، تا حداقل زنان نیز در زمره‌ی جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند. این تغییرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌ها در سطح كلان میسر نخواهد شد. بنابراین برنامه‌ریزی، بیشترین نقش را در این بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت.

وقتی بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به میان می‌آید، تعداد زنان كارمند به ذهن متبادر می‌شود، در حالی كه بالاترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خوداشتغال و کارآفرین شهری اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مشكلی بر سر راه توسعه‌ی كشور تلقی گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و گسترش فرصت‌های شغلی بر مبنای خلاقیت كه بار فرهنگی-ارزشی آن قابل كنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا كه زنان دارای طبع لطیف و مادرانه ای هستند باید شغلی را انتخاب نمایند كه برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند.

بامادرادامه مطلب همراه باشید....

کلمات کلیدی:کارآفرینی-زنان-اشتغال  

مفهوم کارآفرینی

امروزه واژه‌ی کارآفرینی مفاهیمی همچون نوآوری، مخاطره‌پذیری، ایجاد یا تجدید ساختار یك واحد اقتصادی و اجتماعی، رضایت‌شخصیو استقلال‌طلبی را به ذهن متبادر می‌سازد. همه بر ایـن  باورنـد كـه كارآفرینی (Entrepreneurship) موتور محركه‌ی توسعه‌ی اقتصادی كشورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه است. کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال‌کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. یکی از جنبه‌های اصلی کارآفرینی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها برای گسترش شرکت‌های کوچکتر است. كارآفرینی عبارت است از فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ها، باتلاش وپشتكار بسیار و همراه با پذیرش ریسك‌های مالی، روانی و اجتماعی كه با انگیزه كسب سود مالی، توفــیق‌طلبی، رضایت شخصی و اســتقلال صورتپذیرد (هیسریچ، 1985).

 اهمیت‌ كارآفرینی‌‌ از نظر ایجاد اشتغال برای زنان

زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی کشورهای خود محسوب می‌شوند. موفقیت زنان كارآفرین در جوامع نه ‌تنها سبب سودهای اقتصادی می‌شود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌نمایند. زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی، وارد کارآفرینی می‌شوند. چون کارآفرینی راهی برای برون‌رفت از بیکاری معمول است.

سه دلیل مهم كشورها برای توجه به مقوله كارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تكنولوژی و اشتغال مولد است. درحالی كه در كشور ما به اشــتباه این مفهوم صرفاً با اشتــغال‌زایی مترادف‌شده و فقط برای حل مشكل اشتغال به سمت كارآفرینی پیش می‌رویم. در اواخر دهه‌ی70 در بسیاری از كشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه و تغییرات جمعیت شناختی، موجی از كسب و كارهای كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد. همچنین‌ مطالعات‌ در ایران‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در فاصله‌ سال‌های‌ 75 ـ 1355 هجری‌ شمسی‌ بیشترین‌ میزان‌ اشتغال‌ جدید در اقتصاد ایران‌ به‌ شكل‌ كاركنان‌ مستقل‌ (خویش‌ فرما) بوده‌ است‌. متأسفانه‌ به دلیل‌ عدم‌ حمایت‌ از این‌ كارآفرینان‌ و سوق‌ دادن‌آنها در مسیر رشد و توسعه، بزرگترین‌ چالش‌ اقتصاد ایران‌ در دهه‌ی‌ 1380 به بعد بحران‌ بیكاری‌ است. در حالی‌ كه‌ اگر در فاصله‌ 20 سال‌ مذكور حمایتی‌ جدی‌ از كارآفرینان‌ صورت‌ می‌گرفت‌، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ هر یك‌ تنها یك‌ نفر دیگر را به‌ استخدام‌خود در آورند، در این‌ صورت‌ بزرگترین‌ مشكل‌ اقتصادی‌ دهه‌ی‌ 1380 در اقتصاد ایران‌ كمبود نیروی‌ كار می‌بود.(ملوندی،1387)

ویژگی‌های یک بانوی كارآفریــن

بانوان در کنار وظایفی که در منزل به عهده دارند، در امر کارآفرینی فعالیت دارند که ویژگی‌های آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

داشتن چشمانداز: چشم انداز برای یک زن كارآفرین كاملاً شفاف و خالی از هرگونه ابهام بوده ولــذا قابل انتــقال به دیگران می باشد.

مصمم بودن: عزم راسخ كارآفرینان به ویژه بانوان، مصمم از ایده‌هایجدید و فرصت‌ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم‌پوشی كرده و در مقابل به كاری كه برایخود برگزیده‌اند پایبند می‌مانند.

تمركز:كارآفرین زن باید در تمام لحظات با تمركز بر چشم‌انداز، همه‌ی انرژی، وقت و سایر منابع را به هدف مصروف نماید.

انگیزش: نیاز به خودشكوفایی یكی از مهمترین انگیزه های كارآفرینان در محقق كردن چشم انداز خوداست.

وقف و از خودگذشتگی: زنان كارآفرین تمام زندگی خود را وقف كار نموده اند. بسیار سخت‌كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدنی اسـت. از دیدگاه نظریه‌پرداز مشهور، مک کللند شامل: نوآوری‌- خلاقیت ـ مخاطره‌پذیری‌ـ اعتماد به‌ نفس ـ دانش‌فنی ـاستقلال- هدف‌گرایی ـ مركزكنترل ‌داخلی ـ عكس‌العمل‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ مشكلات‌ و موانع‌ـ توانایی‌به‌ایجادارتباطات‌ـ توفیق‌طلبی و تمایل‌به‌مسؤولیت‌پذیری‌.

خانواده و كارآفرینی

خانواده، كانونی است كه در شكل‌گیری ویژگی‌های کارآفرینی، می‌تواند نقش حیاتی ایفا كند. در جوامع سنتی كه مردان نقش «نان‌آوری» و زنان نقش «خانه‌داری و تربیت فرزندان» را برعهده داشتند، انتقال ایده‌ی كسب‌وكار بیشتر از طرف مرد صورت می‌گرفت؛ ساختار جدید خانواده درجامعه‌ی امروز و به تبع آن خروج زن از خانه، ظهور جلوه‌های تازه‌ای از بروز خلاقیت و نوآوری را در هر دو جنس زن و مرد باعث شد. بدنبال این تغییر نگرش؛ شیوه تولید،‌ سبك زندگی و نقش‌های والدین در درون خانواده نیز دچار دگرگونی شد. به شكلی كه هر كدام از والدین با رفتار خود می‌توانند در رشد اعتماد به نفس،‌ خلق ایده‌های جدید در خانواده و تعیین مسیر شغلی فرزندان، نقش‌های اساسی را ایفاكنند. خانواده می‌تواند از نظر كمی و كیفی كانون اصلی اندیشه كاروتلاش و پرورش روحیه خلق ایده و كاردر افراد باشد.

نقش زنان در توسعه

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه‌ی توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این‌رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌گردد. نکات مهمی در گسترش کارآفرینی زنان وجود دارد که به شرح زیر مطرح می‌شود:

 • توجه به خصوصیات گروه هدف به‌ویژه نقش‌های دوگانه‌ی رنان هم به عنوان همسران خانه‌دار و هم به عنوان مادر در پرورش و نگهداری فرزندانشان و نیز یک فرد مشارکت‌کننده در درآمد خانواده؛
 • شناسایی فرصت‌ها و خدمات مناسب کسب و کار که با انعطاف‌پذیری کافی جهت رویارویی با تغییرات میزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد؛
 • فراهم کردن آموزش مفید و موثر قابل دسترس و مرتبط همراه مدیریت مالی دقیق و پایدار؛
 • شناسایی و تقویت کانون‌های مناسب برای خدمات مالی و غیر مالی به زنان کارآفرین؛
 • تأسیس شبکه‌های کاری و اطمینان از هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی؛
 • آموزش افراد در بخش‌های دولتی و بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی یا اعتباری برای تشخیص توان اقتصادی کارآفرینان زن.

عوامل موفقیت زنان در کارآفرینی

                هلن فیشر، انسان شناس دانشگاه راتجز، دریافته است که پنج خصوصیت، زنان کارآفرین را در این زمینه منحصر به فرد کرده است و می تواند در موفقیت آنان بسیار مهم جلوه کند:

 1. 1.مهارت‌های ارتباطی: بسیاری از زنان در بیان احساسات خود بهتر از همتای مرد خود عمل می‌کنند و توان برقراری ارتباط موثرتری دارند؛
 2. 2.مهارت‌های مردمی: بسیاری از بانوان در خواندن احساسات از چهره‌ی دیگران و کشف رمز و رازهای حرکات دیگران و پی بردن به منظور طرف از لحن صدا بسیار ماهر هستند؛  
 3. 3.مهارت‌های به کاری‌گیری تفکرشبکه ای: به معنی توانایی زنان در جمع آوری داده ها از محیط و ایجاد ارتباط میان قطعات داده های مختلف است. برعکس، بسیاری از مردان معمولاً اطلاعات را قطعه قطعه کرده فقط توجه خود را معطوف به چیزهایی می کنند که تصور می کنند اهمیت بیشتری دارد.
 4. 4.مهارت برقرای توافق: زنان کارآفرین موفق، غالباً خوب می‌توانند بحث کنند. آنان می‌کوشند شرایطی ایجاد کنند که با طرف های وارد در بحث، روابط هماهنگ برقرار کنند.
 5. 5.توانایی در ایجاد و گسترش روابط حسنه است: حفظ روابط دراز مدت با مشتری در تجارت نیاز به ایجاد مودت و دوستی و استفاده از روابط عمومی موثر است.(مدرسی سریزدی،1388)

نرخ کارآفرینی زنان

 یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدددر کشورهای مختلف است، پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان است(GEM ۲۰۰۳(. بنابراین، یک مسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخکارآفرینی بین زنان کمتر است؟ این سوال از این‌رو اهمیت دارد که به‌واسطه‌ی تحولات گوناگون سیاسی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنی، زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌هایاجتماعی پیدا کرده اند. هرگونه افزایش در نرخ کارآفرینی زنان می‌تواند درنهایت به شتاب‌گیری توسعه‌ی کارآفرینی منجر گردد. در فرهنگ‌هایی که خانه‌داری و مادری به عنوان تنها گزینه هایبهنجار برای زنان تعریف شده باشد، انتظار می‌رود که نرخ کارآفرینی زنان نیز کاهشپیدا کند. (گارتنر ۱۹۸۵)

زنان کارآفرین

تحقیقات نشان می‌دهد طی یک دهه‌ی گذشته به‌ویژه از سال 2000 تاکنون دو تحول عمده در تجارت و اقتصاد بین‌المللی در حال وقوع است. تحول نخست رشد چشمگیر و انفجارگونه‌ی زنان کارآفرین و تحول دوم رشد حجم تجارت بین‌المللی است. این دو تحول در کنار هم باعث ارتقای سطح اقتصادی زنان و در مجموع رشد چشمگیر اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ شده است و ابعاد این دگرگونی تا‌حدی وسیع است که صاحب‌نظران آن را آغاز عصر جدید تجاری در جهان می‌دانند.

با توجه به نقش روبه رشد زنان در اقتصاد کانادا نخست وزیر این کشور در سال 2003 فرمان تأسیس گروهی ویژه را برای تسهیل کارآفرینی زنان صادر کرد، وظیفه‌ی این گروه به شرح زیر است:

 1. 1.شناسایی چالش‌ها و مشکلات پیشروی زنان در حوزه‌ی کارآفرینی و نیز اشتغال به کار و ارائه‌ی راه حل برای رفع این مشکلات، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای زنان در زمینه‌های نظیر تأمین اعتبار کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی و معرض رویه‌های موفق بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون فعالیت زنان کارآفرین؛
 2. 2.دادن خدمات مشاوره‌ای به نهادهای دولت در زمینه‌ی تسهیل کارآفرینی زنان و آماده‌کردن مقدمات برای تصویب قوانین در این زمینه، با آن‌که تلاش‌های زیادی برای هموار کردن راه نقش‌آفرینی گسترده‌تر زنان در اقتصاد کانادا صورت گرفته است، اما همچنان موانعی وجود دارد. گروه ویژه‌ای که به دستور نخست‌وزیر کانادا تشکیل شده با سه پیش‌فرض زیر اقدامات خود را انجام می دهد.

در نتیجه:

- کارآفرینی زنان، پرسرعت ترین کارآفرینی در اقتصاد کاناداست. 
- زنان کارآفرین در کانادا با چالش‌ها و موانع منحصر به فرد برای پیروزی مواجه هستند. 
- تسهیل رشد کارآفرینی زنان یکی از عناصر توسعه شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک این کشور است. 
این گروه برای آگاه‌کردن دولت کانادا از لزوم تمرکز بر زنان کارآفرین به عنوان عاملی مهم در پیشرفت اقتصادی این کشور ده‌ها توصیه‌ی مشخص ارائه کرده است. در این توصیه‌ها به نحوه‌ی برخورد با زنان به گونه‌ای که پتانسیل اقتصادی آن‌ها به حداکثر برسد اشاره شده است. چند مورد این توصیه‌ها [که بعضاً می‌توان موضوع را به بانوان کارآفرین ایرانی تعمیم داد] به شرح زیر است:

- افزایش دسترسی به سرمایه، اطلاعات و برنامه های دولت؛ 
- تحقیقات عمیق و گسترده در زمینه‌ی تمام جوانب کارآفرینی زنان؛ 
- افزایش دسترسی به کمک‌های دولتی؛
- افزایش دسترسی به شبکه های حمایتی دولت ازجمله نگهداری از کودکان و مزایای بارداری و وضع حمل؛ 
- آموزش تجاری؛ 
- تسهیل ارتقای شغلی زنان و تشویق آنها به کارآفرینی و کسب مهارت‌های شغلی؛ 
- آموزش زنان در زمینه‌ی صادرات محصولات کسب‌وکار و شرکت خود؛ 
- استفاده از تجارب دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛ 
- اصلاح ساختار بخش خدمات یعنی بخشی از اقتصاد که بیشترین تعداد زن کارآفرین در آن مشغول فعالیت هستند؛ 
- ارتقای فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی با هدف کاهش نرخ هفت درصدی بیکاری و کمک به رشد اقتصادی کشور. 
در گزارش گروه ویژه آمده است، برنامه‌ها و خدمات حمایتی ویژه زنان باید با گستردگی بسیار بیشتر اجرا شود و در این زمینه دولت فدرال نقش بسیار بزرگی دارد. اگر دولت به وظیفه بزرگ خود در بخش زنان عمل نکند، اقتصاد کانادا از رشدی که باید داشته باشد بی‌بهره خواهد ماند. یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد، تأسیس مرکز تجاری زنان در سرتاسر کاناداست که می تواند تمامی خدمات ضروری را در اختیار زنان شاغل و کارآفرین قرار دهد.

در واکنش به گزارش گروه ویژه، نخست وزیر کانادا وعده داده، در تمام ایالت‌های این کشور مراکز کمک مالی و خدماتی برای زنان کارآفرین تأسیس کند. همچنین هر سال اجلاس ملی اقتصادی زنان با هدف شناسایی استعدادهای کارآفرینی در بین زنان برگزار می‌شود. دولت با هدف تشویق فرهنگ کارآفرینی جایزه‌ی نوآوری زنان کانادا را برای زنان کارآفرین درنظرگرفته و مراکز تحقیقاتی را برای شناسایی نیازهای این زنان و تأمین این نیازها تأسیس می‌کند. یکی از اهداف فعالیت اقتصادی زنان، صادرات کالا و خدمات است.

ویژگی‌های زنان کارآفرین در کشور کانادا را می‌توان به شکل زیر اشاره کرد:

- زنان کارآفرین تعهدی بسیار عمیق به جامعه محلی خود به ویژه در زمینه‌ی استخدام نیرو دارند خود را در مرکز شرکت و کسب و کار می‌دانند و گروه‌های کاری را در حاشیه می‌بینند؛

- بانوان کارآفرین به زندگی خصوصی و خانوادگی خود توجهی قابل ملاحظه دارند، به همین دلیل حمایت از آن‌ها در هنگامی که دارای فرزند می شوند، بسیار ضروری است؛

- زنان کارآفرین در کانادا نسبت به مردان دیدگاه بلندمدت‌تری دارند، درنتیجه سوددهی کسب‌وکار آن‌ها در سال‌های اولیه پایین، اما در سال‌های بعد بسیار چشمگیر است و این زنان شبکه‌ی گسترده‌تری از ارتباطات برقرار می‌کنند، درنتیجه در هنگام بحران گزینه‌های بیشتری برای غلبه بر مشکلات دارند؛

- آن‌ها از همین ارتباط‌ها برای توسعه‌ی کسب‌وکار خود به بهترین وجه بهره می‌برند و درنتیجه در بلندمدت سوددهی آن‌ها بسیار بالاتر از مردان است و سودی که ایجاد می‌کنند پایاتر است و زنان در اقتصاد کانادا همچنان از تبعیض جنسیتی رنج می‌برند و این تبعیض خود را در دسترسی آن‌ها به اعتبارات بانکی، آموزش، اطلاعات، فناوری و ... نشان می دهد؛

- نقش دوگانه‌ی زنان به عنوان کارآفرین و محور خانواده به این معناست که آن‌ها در مقایسه با مردان وقت کمتری برای شرکت در دوره‌های آموزشی و حفظ رقابت‌پذیری خود در تجارت دارند و زنانی که در ابتدای کارآفرینی هستند، در مقایسه با مردان بسیار بیشتر توصیه‌ها و نصیحت‌ها را از دیگر زنان کارآفرین می‌پذیرند؛ درحالی که در بین مردان چنین وضعیتی مشاهده نمی‌شود.

یکی از واقعیت‌های تلخ در مورد کارآفرینی زنان در کانادا [و ایران] این است که هنوز هم بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات به زنان، توانایی بازپرداخت آن‌ها را با دقت بسیار بالاتری نسبت به مردان مورد ارزیابی قرار می دهند، پس آن‌ها برای استقلال مالی، کمک به اقتصاد و ایجاد اشتغال تقریباً دچار مشکل هستند و با آن که علیه زنان در اقتصاد کانادا تبعیض هایی اعمال می شود، اما رشد تعداد کارمندان و کارآفرین‌های زن در این کشور بسیار چشمگیر بوده است؛ طی ۱۵ سال گذشته تعداد کارمندان زن ۳۰ ٪ رشدکرده که دوبرابر نرخ مربوط به مردان کانادایی است. همچنین در این مدت تعداد کسب‌وکارهایی که زنان راه‌انداخته اند60 ٪ بیشتر از تعداد مربوط به مردان رشد کرده است. در این کشور اکثر شرکت‌ها و کسب‌وکارها کوچک و متوسط هستند و نکته جالب توجه این است که آن دسته از این شرکت‌ها که توسط زنان تأسیس شده و اداره می شوند، عموماً یک نفره هستند و طی 15 سال گذشته رشد سالانه‌ی 4٪ داشته اند.

علت اصلی این امر گرایش زنان به فناوری‌های جدید و جداشدن از شکل‌های سنتی اشتغال است.در بین مردان، پس از اتمام تحصیلات، گرایش اصلی، اشتغال در شغل‌هایی است که جنبه‌ی کارآفرینی ندارند. این درحالی است که زنان به علت نیاز کمتر به حقوق و پول گرایش به سوی کارآفرینی بیشتر است. این قشر از جامعه کانادا عموماً به سرعت سرمایه و تجربه لازم برای کارآفرینی را پس از یک دوره کار برای دیگری کسب می‌کند و شخصاً به ایجاد درآمد می‌پردازد. در حال حاضر در جامعه کانادا متوسط سن زنان کارآفرین ۴۱ سال است، اما با افزایش سن دو جنس تعداد کارآفرین‌های زن بسیار بالاتر از مردان کارآفرین می‌شود. همچنین سطح تحصیلات زنان کارآفرین در این کشور نسبت به دو دهه‌ی پیش بسیار بالا رفته است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون هر سال 10٪ بر تعداد زنان کارآفرین دارای مدرک دانشگاهی افزوده شده است که دو برابر نرخ مربوط به مردان است. در سال ۲۰۰۴ یک چهارم زنان کارآفرین تحصیلات دانشگاهی داشتند. واضح است که سطح بالاتر تحصیلات باعث می‌شود شغل‌های بهتری نصیب فرد شود. به این ترتیب طی یک دهه‌ی گذشته تعداد زنان با حقوق بالا در کانادا هر سال ۷/۲ ٪ افزایش یافته است. این درحالی است که نحوه‌ی برخورد با زنان کارآفرین و مشغول به کار شبیه نحوه‌ی برخورد مردان نیست و این امر باعث نارضایتی زنان شده است.

حوزه های کارآفرینی زنان

افزایش سطح تحصیلات زنان باعث شده آن‌ها امکان اشتغال به کارهای تخصصی را پیدا کنند. در حال حاضر زنان با تحصیلات دانشگاهی در کانادا به سمت حرفه هایی نظیر علوم، تجارت و امور مالی، مشاوره‌ی مدیریت، حسابداری و تبلیغات گرایش پیدا کرده اند. همچنین شغل‌های تخصصی در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی نیز مورد توجه زنان بوده است[ولی در ایران گرایش زنان به صنایع دستی، کشاورزی ومشاغل هنری است]. به علت پیرشدن جمعیت کانادا، اشتغال زنان به این شغل‌ها بسیار ضروری و مفید خواهد بود. یکی از سوءتفاهم‌ها درباره کسب‌وکارهایی که زنان ایجاد می‌کنند، این است که تصور می‌شود این کسب‌وکارها مخصوص مشتری‌های زن است. واقعیت این است که تنها 22٪ کسب‌وکارهایی که زنان به وجود آورده اند، مشتری زن دارند. همچنین در کانادا 22 ٪ زنان کارآفرین در این کشور به دنیا نیامده و مهاجر هستند. رقم مربوط به مردان 2۵ ٪ است، اما به تدریج این اختلاف در حال کم‌شدن است؛ زیرا طی یک دهه‌ی گذشته میزان کارآفرینی زنان مهاجر 30 ٪ بالاتر از مردان مهاجر ساکن در کانادا بوده است. از سوی دیگر زنان مهاجر از سطح تحصیلاتی بالاتری نسبت به متوسط جمعیت کانادا برخوردارند. زنان مهاجر پس از چند سال زندگی در این کشور با درک شرایط تجاری آن به سرعت دست به کار شده و کسب‌وکاری راه می‌اندازند. نکته جالب توجه دیگر این که رشد درآمد زنان مجرد کارآفرین طی پنج سال گذشته بیش از ۶۵ ٪ بوده است، درحالی که رشد درآمد زنان متأهل کارآفرین تنها ۱۸ ٪ بوده است، ۳۲ ٪ زنان مشغول به کار در کانادا منبع درآمد دیگری جز کار خود ندارند. ۴۰ ٪ آن‌ها از درآمد همسر خود نیز بهره می‌برند و ۲۸ ٪ نیز دارای منبع درآمدی دیگر هستند. در بین ۲۰ کشور صنعتی جهان، سهم زنان در خوداشتغالی کلی، در کانادا بالاترین میزان است و پس از آن ایالات متحده، سوئیس، فرانسه، استرالیا و فنلاند قرار دارند. در کانادا انگیزه‌ی اصلی زنان در خوداشتغالی و کارآفرینی، دستیابی به استقلال مالی، انعطاف ساعات‌کاری، اثبات توانمندی خود، مشغول بودن و در نهایت کسب درآمد بالاتر است.

ایده های کارآفرینانه در کسب و کار زنان

تحقیقات نشان می‌دهد، زنانی که در ده سال اخیر کسب‌وکاری راه انداخته اند بیشتر تمایل به کسب تجربه حرفه ای و یا موقعیت های مدیریتی دارند تا موقعیت‌های کارمندی. زنان صاحب کسب و کار بیشتر از مردان از داشتن تجربه های ناخوشایند در محیط‌های کاری پیشین خود گزارش می‌دهند و این مسئله در طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. احتمال شروع کسب و کاری مرتبط با زمینه‌ی قبلی کاری برای زنانی که در سال‌های اخیر صاحب کسب‌وکار شده اند و افرادی که در رأس شرکت‌های پرفروش قرار دارند، بسیار بیشتر از کسانی است که در گذشته وارد کسب‌وکار شده اند. Linda k.pareskyرئیس کمیته‌ی راه های کارآفرینی می‌گوید :«...در حالی‌که کسب‌وکارهایی که توسط مردان آغاز می‌شود، اکثراً به مشاغلی که قبلا داشته‌اند ارتباط نزدیک دارد، اغلب زنان یا کسب وکار کاملا غیر مرتبط با مشاغل قبلی خود آغاز می‌کند و یا علائق شخصی خود را در حرفه خود دنبال می کنند.» زنان صاحب کسب و کار (14%) بیشتر از مردان (2%) علائق شخصی خود را در کسب و کارشان پیگیری می کنند. ا ین مطالعات همچنین نکات زیر را آشکار می‌کند:

- اکثر کارآفرینان دارای سابقه‌ی کاری قبلی در بخش خصوصی هستند که از میان زنان کمتر از مردان از شرکت معتبر جدا شده و بیشتر تجربه کار را به صورت غیر انتفاعی داشته‌اند؛

- زنانی که در ده سال ا خیر کسب‌وکاری راه انداخته اند بیشتر از مشاغل مدیریتی آمده اند، تا از مشاغل کارمندی؛ 
- زنان بیشتر از مردان تمایل دارند که کسب و کاری راه بیاندازند، تا کسب‌وکاری را خریداری کنند؛ 
- از نظر زنان کارآفرین رئیس خود بودن و داشتن آزادی های بیشتر جزو مهمترین مزایای کارآفرینی است.

پیشنهادهایی برای زوج های کارآفرین و نکاتی برای زندگی کارآفرینی

تعدادی از صاحب نظران اشارهکرده اند زوج ها باید بین زندگی کسب‌وکار و زندگی خانوادگی مرز مشخص و روشنی قائلشوند. بدون شک مسائل و موضوع های هر دو حوزه در یکدیگر دخالت و سرایت پیدا می کنند،اما همسران باید تلاش کنند هر دو حیطه را از همدیگر جدا نگه دارند. در محل کار باید سعی کنند به طور عادی با همدیگر برخورد کنند؛ اما آیا ممکناست هیچ تنش و عصبانیتی بین آن‌ها به وجود نیاید؟ مطمئناً این مسائل از روابط زندگیزناشویی به محیط کسب وکار سرایت می‌کند. زوج‌های کارآفرین به زوج‌هایی گفته میشود که همزمان و با هم مدیریت امور زندگی و کسب‌و کار را برعهده میگیرند. آن‌ها قبل از اینکه بهصورت مشترک به کسب و کار بپردازید از خود بپرسید آیا ارزش‌هایشان مشترک است یانه؟ درباره‌ی کارهایی که باید انجام دهند، مشخص کنند که آن کار را چه کسی و چگونهباید انجام بدهد؟ وقتی را نیز به خانواده خود اختصاص دهند. همان طوری‌که زمانی رابه قراردادها و ملاقات مربوط به کسب‌وکارشان اختصاص می‌دهند، برای زمانی که به امورزندگی و خانوادگی اختصاص می‌دهند، ارزش قائل شوند. درباره پول به صورت شفاف و واقعگرایانه گفت‌وگو کنند. در محل‌کار همچون زن و شوهر رفتار نکنند، نگذارند کارکنانشان زندگی شخصی و خانوادگی آن‌ها را در محل کار مشاهده کنند. ارتباطات و گفت‌وگوبین زوج ها کلیدی و حیاتی است. اجازه ندهید مشکلات (حتی ریز و جزئی) روی هم انباشتهشوند. سعی کنید درباره کوچک‌ترین مسائل نیز با همدیگر صحبت‌کرده و نظر طرف مقابل راجویا شوید و آن را حل کنید، چرا که معمولاً منشاء مشکلات عمده مسائل کوچکهستند. مفهوم راه‌اندازی کسب‌وکار توسط زوج ها در سال‌هایاخیر بیشتر مطرح شده است. بنابراین، این گروه در اداره‌کردن همزمان زندگی خانوادگی وکسب‌وکارشان احتمالاً با چالش‌هایی مواجه خواهند شد. به نظر می‌رسد اینگروه از صاحبان کسب‌وکار قبل از راه‌اندازی کسب‌وکارشان بهتر است وظایف و مسوولیت‌های هریک را در هر دو حوزه‌ی خانواده و کسب‌وکار کاملاً برای هم مشخص کنند. مهم‌تر این‌که موفقیت زوج کارآفرین هم در زندگی و هم درکسب‌وکار به میزان تحمل همدیگرو داشتن خلاقیت در زندگی زناشویی و پرهیز از روش های تکراری در تعاملات باهموابسته است. نکته قابل توجه این است که شناخت زوج های کارآفرین از همدیگر در مقایسهبا سایر زوج‌ها خیلی بیشتر است و می‌شود گفت که این‌گونه افراد هیچ‌گونه موضوع سری وپنهانی در برابر یکدیگر ندارند.

پیشنهاد نهایی

برای توسعه‌ی کارآفرینی زنان پیشنهاد می‌شود موارد زبر مورد توجه قرار گیرد:

- تأسیس مراکز حرفه‌ای و شغلی برای فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی زنان؛

- با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور[ایران]، ارائه‌ی امکانات ویژه با نگرش جنسیتی برای بانوان؛

- ارائه‌‌ی تسهیلات لازم برای دسترس آسان‌‌تر زنان به خدمات مالی؛

- اهمیت دادن به کارآفرینی زنان و کشارکت آنان در اقتصاد خرد کشور در هر سن و سال؛

- ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی برای گسترش کارآفرینی آنان؛

- حمایت قانونی از زنان و برنامه‌هایی مربوط به آنان با تأکید بر جنسیت.

نتیجه گیری

ملاحظه شد كه فعالیت زنان در عرصه‌ی کارآفرینی در جوامع مدرن، تحولات زیادی در كلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به وجود آورده و به عنوان مهم‌ترین ابزار كارآفرینی مدرن مورد توجه قرارگرفته است و همان‌گونه که گفته‌ شد، زنان با داشتن دیدی خلاق و برخودار از مهارت‌های بالا، به عنوان نان‌آور خانواده و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی در چرخه‌ی اقتصاد خانواده و جامعه دارند و در جامعه اسلامی وجود و حضور آن‌ها حتی درتمامی دستاوردهای پیشرفته امروزی مانند تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات نباید نادیده گرفته شود و اگر کارآفرینی در خانواده‌ها به صورت مشترک صورت می‌‌گیرد، زوجین باید با تفاهم و تعامل در کسب و کار خود فعالیت نمایند.

منابع فارسی

-مدرسی‌سریزدی، سیده‌جمیله،مدرسی‌سریزدی،سیدمحمد،کارآفرینی، انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول 1388،ص33؛

-ملوندی، محمد،کارآفرینی و پروژه، انتشارات امیدمهر، چاپ اول 1387، ص ص231-242؛

-نظری، محمدرضا، اصول و مبانی کارآفرینی، انتشارات عشق دانش، گرگان، چاپ اول 1387؛

-هفته نامه بازار کار؛

-آذری‌نیا، محمدعلی، ترجمه، موسسه تحقیقاتی کارآفرینی زنان، کانادا، نیمه‌ی دوم سال 2006؛

-موسوی، حنیف ، ایده های کارآفرینانه در کسب و کار زنان،منبع مقاله:Entrepreneurial Ideas Motivate Women to Start a Businesses، خانه‌ی پژوهش نواندیش، روزنامه‌ی تفاهم؛

منابع اینترنتی و لاتین

 http://karafarenan.blogfa.com/-

-  http://emodir.com/downloads/view/1220

-Stanford University, Hi- Tech entrepreneurship Course Syllabus, 2005-2006

-The University of Pennsylvania, Entrepreneurship Course Syllabus, Fall2006

-The University Of British Columbia, Course Syllabus (Entrepreneurshipand new Venture Creation, Preparing the business Development Plan,Winter2006

-Athabasca University, Entrepreneurship Course Syllabus,2006

-University Of Maryland, introduction to entrepreneurship CourseSyllabus, 200

منبع:http://shccima.ir


برچسب ها: کارافرینی، اشتغال، زنان،
[ یکشنبه 9 آبان 1395 ] [ 03:43 ب.ظ ] [ Maryam Heidari ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مریم حیدری دانشجوی حسابداری
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :