تبلیغات
حسابدار برتر

حسابدار برتر
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون درموردوبلاگ ومطالبش چیه؟


چت باکس


راهنمایی های کلی و عمومی برای تهیه هر نوع مطلب و مقاله
به عنوان اصلی کلی، مقالات باید کوتاه بوده و منظور از نگارش آن رفع نیازهای خواننده باشد .

 •  در تهیه هر مطلب و مقاله برای سایت جامعه مجازی همواره این اصل کلی باید در نظر باشد که خوانندگان این مطالب و مقالات تشنگانی به عنوان جستجو کننده دانش و اطلاعات مورد نیاز زندگی یا کار روزمره خود هستند. بنابراین ضمن کوتاه بودن مطلب، مقاله باید بتواند ولو به عنوان یک جرعه کوچک و اندک، نیاز مشخصی از خواننده را برآورده کند. بهترین شرایط این خواهد بود که خواننده بتواند  مطالب و مقالات مختلف را بر حسب نیاز خود با هم ترکیب کند و نیازهای بزرگتر خود را برآورده سازد. بدین خاطر ضمن حفظ دقت و انسجام در نوشتن مطلب، منظور از نگارش هر مطلب یا مقاله باید نیازهای خواننده آن باشد.  
بامادرادامه مطلب همراه باشید......
 • برای بیان و انتقال دانسته های خود به دیگران، همواره بیش از یک روش وجود دارد. ضمن تجزیه و تحلیل این روش ها، بسته به امکانات، وقت و توان خود، از بین آنها بهترین و مؤثرترین روش را انتخاب کنیم. وقتی نمی توانیم ایده های خود را به روشی مؤثر، صریح و روشن به صورت نوشته در بیاوریم، به طور قطع به میزانی که فکر می کنیم، به مطلب مورد نظر برای نوشتن تسلط نداریم. بنابراین بهتر است به جای نوشتن، به مطالعه بیشتر در باره جوانب موضوع بپردازیم و نوشتن را به فرصت دیگری که  مطالعات تکمیل شده اند، موکول کنیم.  


 •  قبل از شروع به نوشتن هر مطلب یا مقاله، ابتدا ساختار کلی و عناوین بخش های اصلی و فرعی آن را تهیه کنیم. در تهیه ساختار به این نکته اصلی باید توجه شود که مطلب نباید به صورت ”بحر طویل“ بوده و فاقد بخش بندی باشد. همچنین، بخش بندی از اصل به فرع نیز نباید خیلی عمیق باشد تا خواننده در یافتن ارتباط بخش فرعی ذیل یک بخش اصلی دچار مشکل شود. اگر چه در ادبیات ما درخت سرو به سبب بلند و بالا بودن آن همواره تحسین شده، ولی بهترین ساختار برای یک مطلب یا مقاله، ساختار به صورت درخت معکوسی است که با شروع از عنوان مطلب یا مقاله به عنوان ریشه درخت، دارای شاخ ها و برگ های چتری متناسب (نه خیلی پهن و گسترده و نه خیلی بلند) در همه جهات باشد. همچنان که در مورد چتر کنترل استفاده از آن در اختیار صاحب چتر قرار دارد، در مورد مطلب و مقاله نیز تسلط بر مطلب در هنگام مطالعه آن، باید همواره در اختیار خواننده آن باشد. از نظر بخش بندی، بیشتر از دو سطح، شامل یک سطح ”اصلی ”و یک سطح ”فرعی“ ذیل سطح اصلی، توصیه نمی شود.


 • هر مطلب و مقاله از نظر ساختار به طور کلی از سه قسمت اساسی زیر قابل تشکیل است:
   1. مطالب آغازی
   2. مطالب مربوط به بدنه مقاله
   3. مطالب پایانی   


 • با تهیه ساختار مطلب یا مقاله، نوشتن مطالب آماده شده، به تدریج می تواند شروع شود و همزمان با آن، انجام بررسی ها و مطالعات لازم برای نوشتن مطالب بعدی نیز ادامه یابد.
  در هنگام نوشتن هر بخش از مطلب و مقاله همواره باید در نظر داشت که:
   1. نوشته های علمی و فنی غالبا دارای مخاطبین خاص و معین هستند.
   2. مخاطبین در اغلب موارد، کمبود وقت دارند و نمی توانند یک مقاله را بیش از یک بار بخوانند. بنابراین حجم مطلب یا مقاله نیز باید با اطلاعات کلیدی ضروری ارائه شده به خواننده آن متناسب بوده و از ارائه اطلاعات زاید و غیرضروری که ربط چندانی به موضوع مورد بحث ندارند، اجتناب گردد.
   3. خواندن مقالات بد نوشته شده برای خوانندگان آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
  4. نوشتن مطالب علمی و انسجام آن در مقایسه با سایر انواع مطالب، به دقت بیشتری نیاز دارد.
   5. در نوشتن مقالات علمی هم شکل و هم محتوا دارای اهمیت هستند. بنابراین به منظور جلب علاقمندان به خواندن، هر مطلب یا مقاله هم باید دارای شکلی زیبا و متوازن باشد و هم محتوای آن غنی و رافع نیاز ولو نیاز روحی و غیر جسمانی خواننده باشد.  


 • در کنار اصل و مشروح مقاله، برای جلب علاقمندان به خواندن آن، باید همواره ”چکیده“ (abstract) و  ترجیحا،  ”خلاصه“ (summary) مقاله نیز تهیه و همراه آن ارائه شوند. با این کار، علاقمندانی که فرصت کافی برای خواندن کل مطلب یا مقاله را ندارند با خواندن چکیده با محتوای آن آشنا شده و  با خواندن خلاصه  رفع نیاز کرده و یا به خواندن اصل و مشروح مطلب و مقاله ترغیب می شوند.


 •   در تهیه چکیده مطلب یا مقاله باید نهایت فشردگی مطلب با حفظ نکات مهم و ضروری آن مورد نظر باشد. حجم چکیده باید در حدود نیم الی یک صفحه و به صورت یک یا چند پاراگراف متوالی باشد. چکیده باید بدون تقید به حفظ ساختار مطلب و یا مقاله و بخش بندی های آن تهیه شود. نحوه تهیه چکیده در صفحه جداگانه ای آمده است.  


 • در تهیه خلاصه مطلب یا مقاله باید رعایت اختصار در ارائه هر بخش از مطلب با محوریت تهیه چکیده برای هر بخش از مطلب مورد نظر باشد. خلاصه از نظر حجم تقریبا آزاد بوده و با  تقید به حفظ ساختار مطلب و مقاله از نظر بخش بندی های آن، می تواند به صورت چکیده های مربوط به هر بخش از مطلب سازمان یابد. نحوه تهیه خلاصه در صفحه جداگانه ای آمده است.  


 • بعد از چکیده و خلاصه مقاله، مقدمه مقاله نخستین مطلب مورد مراجعه خوانندگان مقاله است. بهتر است نوشتن مقدمه مقاله و نیز چکیده و خلاصه آن، به انتهای کار و زمان روشن شدن تمامی ابعاد مطلب قابل ارائه در مقاله، واگذار گردد.  


 •  مطالب آغازی هر مقاله می تواند شامل موارد زیر باشد:
  1. عنوان مقاله،باید کوتاه (حد اکثر 10 کلمه) و بدون استفاده از علایم نگارشی نظیر نقطه، ویرگول و غیره بوده، به طوری که نام فایل الکترونیکی حاوی مقاله نیز بتواند همان عنوان مقاله و یا بخش اول و اساسی آن باشد. عنوان مقاله طوری انتخاب شود که بین مطالب ارائه شده در مقاله و اطلاعات قبلی در ذهن خواننده، پیوندی را برقرار کند. بهتر است  عنوان مفهوم یا چیزی که در متن مقاله مورد بحث قرار گرفته در عنوان مقاله بیاید.
   2. نویسنده یا نویسندگان و مترجم یا مترجمان
   3. آدرس های پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان و مترجم یا مترجمان
   4. موضوع اصلی و فرعی بر اساس تقسیم بندی به عمل آمده
   5. کلیدواژهای بیان کننده محتوای مطلب و مقاله و هر کلیدواژه مبین یک موضوع مورد بحث در مقاله
   6. چکیده
   7. خلاصه
   8. فهرست مطالب  


 • در صورت نیاز، بخش آغازی مقاله می تواند شامل موارد زیر نیز باشد: 
   1. پیش درآمدی تحت عنوان، ”پیشگفتار“، ”درباره این مقاله“ و غیره، شامل کلیه مطالبی که غالبا ممکن است از زبان اشخاص دیگری باشند و آوردن آن ها در داخل مقاله، امکان پذیر نباشد.
   2. شرح اختصارات استفاده شده در مقاله
   3. توضیح روش نگارش مقاله در صورت استفاده از یک روش خاص نیازمند به توضیح آن
   4. لیست سایر همکاران در کنار نام تهیه یا ترجمه کنندگان مقاله و نوع کمک آنها در تهیه مقاله  


 • مطالب تشکیل دهنده بدنه مقاله می تواند به صورت بخشهای مختلف و هر بخش در چندین پاراگراف سازمان یابد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، بهتر است بخشبندی حداکثر در دو سطح، شامل مقاله در چند بخش اصلی و هر بخش اصلی شامل یک یا چند بخش فرعی ذیل آن، انجام گیرد. در این صورت عنوان هر بخش اصلی یا فرعی نیز نظیر عنوان اصلی مقاله باید کوتاه و بدون استفاده از علایم نگارشی باشد.  


 • اولین بخش بدنه مقاله به ”مقدمه“ مقاله اختصاص یابد. بهتر است در اولین جملات مقدمه، به شرح بیشتر موضوع مقاله پرداخته شود.هدف دیگر مقدمه مقاله باید ایجاد جو مناسب برای خواننده از طریق ارائه اطلاعات مقدماتی، در جهت ترغیب او به خواندن مقاله باشد.  


 • حفظ و با خود داشتن خواننده در تمامی طول خواندن مقاله مستلزم این است که او بتواند عنوان هر بخش مقاله برای ارائه هر مطلب جدید را در ارتباط با مطالب قبلی ببیند. بنابراین عناوین بخشهای مختلف مقاله باید طوری انتخاب شوند که زنجیره ای از مطالب و مفاهیم به دنبال هم را به خواننده تداعی کنند. اگر این زنجیره را به سمت عقب ادامه بدهیم به عنوان مقاله خواهیم رسید.عنوان هر بخش جدید مقاله نیز نظیر عنوان اصلی مقاله، باید با استفاده از اطلاعات قبلی که خواننده با آن آشنا است، انتخاب شود، تا امکان اتصال بین مطالب قبلی که در بخش قبلی آمده و مطالب بعدی که در آن بخش خواهد آمد، برای خواننده فراهم بیاید و این زنجیره همچنان تا انتها حفظ شود.  


 •  به منظور تسهیل ارجاع به مطالب مقاله در متن آن، بهتر است هر بخش دارای شماره باشد. بخشهای اصلی تشکیل دهنده مقاله، با شروع از مقدمه می توانند شمارههای دو رقمی پشت سرهم 01 الی 99 را به خود بگیرند. در این صورت هر بخش فرعی ذیل هر بخش اصلی نیز می تواند به همین ترتیب شماره گذاری شود و این دو شماره به ترتیب از سمت راست به چپ و قبل از عنوان هر بخش نوشته شده و با خط تیره از هم جدا شوند. به عنوان مثال، منظور از  ”05 – عنوان بخش اصلی“، ”بخش اصلی به شماره 5“ و همین طور منظور از  ”07 - 03 – عنوان بخش فرعی“، ”بخش اصلی به شماره 7 و بخش فرعی به شماره 3 ذیل آن“، است.  


 •  بهتر است هر بحث جدید در یک بخش جدید، با خلاصه ای از نتایج قبلی که بحث جدید روی آن بنا شده است، شروع شود. بنابراین بهتر است که پاراگراف اول هر بخش با یک جمله عنوانی که راهبر خواننده در بقیه مطالب آن بخش باشد، شروع شود و به پیوستگی مطالب ارائه شده در پاراگراف های پشت سرهم آن بخش نیز توجه گردد.  


 •  هر پاراگراف باید بتواند یک بحث مشخص را در مورد موضوع بخش مربوطه شروع کرده و به پایان برساند. پاراگراف ها باید دارای طول متناسب باشند. پارگراف های حاوی یک یا دو جمله غالبا نمی توانند مطلب را با موفقیت به خواننده منتقل کنند و پاراگراف های طولانی تر از حد معمول نیز باعث قطع ارتباط خواننده با مطالب قبلی در پاراگراف می شوند. باید از نوشتن جملات طولانی در هنگامی که یک یا چند جمله کوتاه بتواند جایگزین آن شود، اکیدا اجتناب گردد.  


 •  در شرح موارد یا نام ها در جملات، باید همان ترتیب ذکر مورد یا نام در جملات قبلی مطلب رعایت گردد و از مثال ها و شواهد مربوط به زندگی روزمره برای رساندن مطلب اصلی استفاده شود تا انسجام فکری خواننده همواره محفوظ باقی بماند.  


 •  از کلمات در نهایت روشنی و سادگی استفاده شود و از کاربرد کلمات پرتکلف و شبه علمی برای علمی نشان دادن مقاله اجتناب گردد. باید سعی شود که نوشته ها تا حد امکان دقیق، روشن و کوتاه بوده و نوشتن به همان صورت صحبت کردن (البته به صورت کلمات و جملات کامل و نه کلمات و جملات محاوره ای معمول روزانه) باشد.


 •  به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی، مقالات می توانند دارای جدول و نمودار نیز باشند. جهت حفظ انسجام و پیوستگی فکری خواننده، باید در کنار هر کدام از جداول و نمودارها نیز شرح کوتاه و کافی آورده شود، به طوری که خواننده با کمترین نیاز مراجعه به متن، بتواند آن ها را درک کند.  


 • مطالب نوشته شده قبل از ارسال برای استفاده سایرین، باید در بارها و زمانهای مختلف مورد بازبینی و تکمیل قرار گیرند و به این نکته توجه شود که بهترین نوشتن در تجدید مکرر نوشتن است.


 • نویسنده مطالب علمی برای سایت جامعه مجازی باید همواره مطالب نوشته شده توسط دیگران را بخواند و در فکر کردن و نوشتن تمرین کند.تنها با تکرار نوشتن است که کیفیت های خوب نوشتن به دست خواهند آمد.  


 • در مقالات به طور اعم از سوم شخص و زمان مناسب در بیان فعل جملات استفاده شود. در مقالات پژوهشی به طور اخص و در بیان نحوه انجام تجربه و انجام آزمایش ها می توان از اول شخص و زمان گذشته نیز استفاده کرد.  


 • مطالب پایانی مقاله می تواند شامل موارد زیر باشد:
   1. نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در مقاله
   2. مطالعات و بررسی های قابل انجام بعدی برای کسب اطلاعات بیشتر در باره موضوع مقاله
   3. واژه نامه واژه های فنی استفاده شده در متن مقاله به ترتیب الفبایی فارسی در مورد معادل های فارسی به کار رفته در متن مقاله
   4. هر نوع مطلب ضمیمه که آوردن آن در متن مقاله ممکن نبوده ولی برای درک مطالب ارائه شده در مقاله ضروری هستند.
   5. فهرست منابع استفاده شده در تهیه مقاله شامل نام منبع، نام پدید آورنده، تاریخ انتشار، نام ناشر، محل انتشار با آوردن شماره ترتیب برای هر مورد و ذکر این شماره ترتیب در داخل [] در محل ارجاع در متن مقاله    
 
                                                               هنگام ارسال مقاله موارد زیر رعایت شود.
                         رعایت این موارد باعث تسهیل قرار گرفتن مقاله در سایت  جامعه مجازی خواهد شد.
 
                                                               طرح کلی صفحه اول مقالات

بالای صفحه شامل:

عنوان مقاله

نویسنده/ نویسندگان و مترجم/ مترجمان

آدرس های پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان و مترجم یا مترجمان

تاریخ تهیه  -شماره نسخه (در صورت در جریان تکامل بودن مقاله)

ارسال کننده  - تاریخ ارسال موضوع اصلی  - موضوع فرعی

سه کلیدواژه اصلی به ترتیب اهمیت - سه کلیدواژه فرعی به ترتیب اهمیت


وسط صفحه شامل:

چکیده مقاله


 پایین صفحه شامل:

 سوابق ایجاد و اعمال تغییرات در مقاله

 (در صورتی که مقاله گروهی تهیه شده و نهایی شدن آن شامل اعمال نظرات توسط افراد مختلف بوده باشد.)


حداکثر حجم مطلب
 10 صفحه A4 بدون در نظر گرفتن حجم چکیده و خلاصه توصیه می شود که مقالات حتی الامکان کوتاه ولی با بیشترین محتوای ممکن و مورد نظر نویسنده، در یک قسمت و حد اکثر در 10 صفحه تهیه شوند.در صورتی که حجم مطلب از 10 صفحه بیشتر باشد، تهیه و ارسال کنندگان محترم مقاله باید مطلب را به صورتی تنظیم کنند که با بخش بندی آن، کل مطلب به صورت چند مقاله پشت سرهم و تا حد امکان مستقل از هم، قابل ارائه باشد.
 
فرم نامگذاری فایل

مربوط به مقاله کد موضوع اصلی عنوان مقاله به فارسی در صورتی که مقاله دارای یک قسمت باشد، نام گذاری به روش فوق کافی خواهد بود. در صورتی که مقاله دارای قسمت های پشت سرهم باشد، باید شماره قسمت نیز به صورت زیر به انتهای آن افزوده شود: کد موضوع اصلی-عنوان مقاله به فارسی-شماره ترتیب قسمت مقاله از 01 تا 99.

محیط و قلم
 Word 2003یا بالاتر، قلم Tahoma، اندازه قلم 12، عنوان بخش ها با همان قلم و اندازه، به صورت Bold —Italic .توضیح این که کامل کردن حرف آخر کلمات بدون گذاشتن فاصله بین کلمات در Word 2003 با فشار همزمان دو دگمه Ctrl چپ و – (منها/ خط تیره) محقق می گردد.
 
تهیه خلاصه
توصیه می شود که برای مقالات علاوه بر چکیده که باید تهیه شده و در اول مقاله بیاید، خلاصه نیز تهیه شود و با همان نام فایل قبلی و با قراردادن ”00“ به جای شماره ترتیب در انتهای آن به صورت زیر، در فایل جداگانه ای قرار گیرد: کد موضوع اصلی-عنوان مقاله به فارسی-


برچسب ها: مقاله علمی،
[ چهارشنبه 2 دی 1394 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ Maryam Heidari ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مریم حیدری دانشجوی حسابداری
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :